Tags
Author: Smerfetka - Replies: 1 - Views: 624
Zlecenie na banery do działow
Typ (np. sygnatura, avatar): banery do działow
Wymiary (w px): jak do działow
Tematyka: smerfna csa
Napis:  jak nazywaja sie działy
[color=#8f93ac][size=small][font=Roboto, sans-serif]Materiały: wedłu
Author: Smerfetka - Replies: 1 - Views: 676
Zlecenie na banery do działow
Typ (np. sygnatura, avatar):banery
Wymiary (w px): 380 razy 150
Tematyka: cs
Napis: nazwa konkretnego działu
[color=#8f93ac][size=small]Materiały: zdaje sie na grafika[
Sieć Powstała w 2014 roku.
Szablonet.pl
Szablonet.pl
Szablonet.pl
Szablonet.pl